Steun Azza en haar strijd voor vrouwenrechten

Petitie

Steun Azza en haar strijd voor vrouwenrechten

6.797 / 10.000 handtekeningen
#ChangeReality

Elke dag riskeert Azza Soliman haar eigen veiligheid en vrijheid door houvast te bieden aan slachtoffers van misbruik in Egypte.

Azza is een straffe madam die opkomt voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld, willekeurige gevangenschap, marteling en verkrachting.

Azza en andere Egyptische mensenrechtenverdedigers hebben lef. Hun werk is onbaatzuchtig. Toch zorgt het er vaak voor dat Azza en de anderen het doelwit van smaadcampagnes zijn. Ze worden door de overheid afgeschilderd als spionnen of een bedreiging voor de nationale veiligheid. Ook de media, die de overheid goedgezind is, richten hun pijlen vaak op Azza.

Op 7 december 2016 werd Azza gearresteerd en urenlang ondervraagd. Er lopen drie klachten tegen haar. Ze wordt beschuldigd van laster door de Egyptische staat. Egypte ontkent namelijk dat er vrouwen verkracht worden binnen haar grenzen. Sinds november 2016 vaardigde een onderzoeksrechter een reisverbod tegen haar uit. Hij liet ook haar rekeningen bevriezen. Bij veroordeling zou Azza tot 15 jaar celstraf kunnen krijgen.

Teken de petitie en vraag de Egyptische overheid dat ze alle aanklachten tegen Azza en andere mensenrechtenverdedigers onmiddellijk en zonder voorwaarden laten vallen. Daarnaast moet ook het reisverbod en het bevriezen van de rekeningen opgeheven worden.

teken de petitie

We vragen je geboortedatum enkel om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank.