Algemene vergadering 2020

Algemene vergadering 2020

Bepaal de toekomst van Amnesty International en mis de digitale algemene vergadering niet.

 - zaterdag 4 juli 2020 

Digitaal vanuit je kot – 10u00-13u00

BESTE lid van amnesty international,

onze VOORZITSTER NODIGT JE UIT

Amnesty heeft impact, en dat is voor een zeer groot deel te danken aan onze trouwe achterban van 8 miljoen mensen wereldwijd. De mensen die ons steunen, zorgen ervoor dat we een duidelijk en onafhankelijk tegengeluid kunnen laten horen. Dat we een krachtige vuist kunnen maken tegen onrecht. En dat we het grote belang van de mensenrechten voor een rechtvaardige wereld kunnen blijven benadrukken.

Ook in deze corona-tijden blijft onze rol meer dan noodzakelijk. Denk maar aan de corona-apps, waarbij grote vragen rond privacy gesteld kunnen worden. Of aan alle beperkingen op onze bewegingsvrijheid, weliswaar bedoeld om het besmettingsrisico te beperken. Denk aan het recht op gezondheid, op werk, op vrije tijd. Zoveel rechten komen mogelijk in het gedrang. Actie voeren en onze rol als waakhond opnemen, blijven we doen. Op kantoor werd de werking volledig omgeschakeld naar telewerk. Ook met de raad van bestuur hebben we al enkele keren online vergaderd.

We wilden niet wachten tot begin september om mogelijk wel een fysieke algemene vergadering te kunnen organiseren.Daarom hebben we beslist om een digitale algemene vergadering te organiseren op 4 juli 2020. Dit is geen ideaal scenario, omdat ik er samen met de hele bestuursploeg naar uitkeek om jullie te zien en met jullie ook in de wandelgangen tussen de AV-sessies door te kunnen bijpraten. Maar we denken dat dit nu de meest realistische en veiligste optie is. Op 4 juli is de examenperiode normaal gezien afgelopen en kunnen de Amnesty-studenten ook deelnemen. En ik hoop dat jullie met velen inschrijven. Technisch is het allemaal mogelijk. Dat merkten we tijdens het regionaal forum van Amnesty in maart, waar we met meer dan 100 deelnemers aan hebben deelgenomen.

Jij bent één van de bijna 40.000 leden van Amnesty International Vlaanderen. Daarom nodigen we je graag uit op de online algemene vergadering 2020. De gelegenheid voor leden om mee te stemmen over de koers die Amnesty in 2020 en verder zal varen. Het programma zal natuurlijk wat verschillen ten opzichte van de vorige jaren. 

Hieronder volgt de informatie die je nodig hebt om goed geïnformeerde beslissingen te nemen op onze algemene vergadering. 

WE zien JE GRAAG OP 4 juli 2020 digitaal vanuit je kot. 

Laat je stem horen en bepaal mee de werking van Amnesty International.
© Dewi Mik

 VOORLOPIGE AGENDA ALGEMENE VERGADERING

9u30-10u00:

digitaal Onthaal 

10u00-11u00: 

De voorzitter
verwelkomt

Terugblik 2019

amnesty en
coronacrisis

pauze 1

11u00-12u00:

FINANCIËN '19 & '20

KANDIDATEN RAAD VAN BESTUUR

PAUZE 2 + ANONIEME STEMMING

12u00-13u00:

stemming resoluties

bekendmaking raad van bestuur 

slotwoord

laatste woord aan de zaal

Bepaal de toekomst van Amnesty International Vlaanderen
Digitale algemene vergadering 2020

Schrijf je in

mis de digitale algemene vergadering niet. Schrijf je hieronder in vóór 1 juli.

We vragen je om je opnieuw in te schrijven, ook al deed je dit hiervoor al. 

Hoe bereid ik me voor? Na inschrijving ontvang je, begin juni alle nodige informatie via mail om goed te kunnen volgen en een weloverwogen stem uit te brengen. De Amnesty-groepscoördinatoren ontvangen via de Amnesty in Beweging deze informatie op maandelijkse basis. 

Kan je door onvoorziene omstandigheden niet langer aanwezig zijn? Neem contact met ons op via onthaal@amnesty-international.be

Volmacht

Kan je niet deelnemen en je wil toch stemmen? maak gebruik van de volmacht

Via het digitale platform dat we gebruiken voor de algemene vergadering is het technisch niet mogelijk om als lid voor een ander lid te stemmen en om met stemformulieren te werken. Daarom stellen we volgende procedure voor om, per uitzondering, de ombudsman Ronny Torfs van de beweging aan te duiden als algemene volmachthouder.  

Het is daarom belangrijk om Ronny Torfs, samen met onderstaand formulier, een e-mail te sturen via rtorfs@gmail.com met je duidelijke en persoonlijke stemadvies

digitale voorbereiding

Een digitale algemene vergadering… Dat is weer eens iets anders. Voorlopig heb je enkel een goede internetverbinding nodig, een rustig plekje, een PC, of laptop, of tablet of zelfs een smartphone, een webcam/camera, microfoon (maar meestal zijn de webcam en micro ingebouwd) en indien je je huisgenoten niet wil storen: ‘oortjes’ of een koptelefoon. De algemene vergadering zal plaats vinden op het digitale platform Zoom. Na inschrijving ontvang je een handleiding en enkele extra hulpmiddelen zodat we zonder problemen een vlotte digitale AV kunnen houden. 

Omdat we beseffen dat lang niet iedereen even ervaren is in online video-calls op je computer of je smartphone, voorzien we hulp. Ben je hierin geïnteresseerd of heb je extra ondersteuning nodig?

Contacteer Amira Adam. AMIRA.ADAM@AMNESTY-INTERNATIONAL.BE

Indien je ingeschreven was voor de oorspronkelijke Algemene vergadering in Mechelen op 25 april, moet je je opnieuw inschrijven voor de digitale algemene vergadering

hier niet op duwen