Verenigde Staten: stop de klopjacht op Julian Assange

Petitie

Verenigde Staten: stop de klopjacht op Julian Assange

1.610 / 5.000 handtekeningen

De autoriteiten in de VS moeten de spionage- en alle andere aanklachten tegen Julian Assange in verband met de documenten die hij heeft gepubliceerd als onderdeel van zijn werk bij WikiLeaks laten vallen.

De niet-aflatende vervolging door de Amerikaanse regering van Julian Assange wegens de publicatie van documenten met informatie over mogelijke oorlogsmisdaden door het Amerikaanse leger is een rechtstreekse aanval op het recht op vrijheid van meningsuiting.

Julian Assange wordt momenteel vastgehouden in Belmarsh, een zwaarbeveiligde gevangenis in het Verenigd Koninkrijk, vanwege een Amerikaans uitleveringsverzoek op basis van beschuldigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de publicatie van overheidsdocumenten als onderdeel van zijn werk bij WikiLeaks. Amnesty International verzet zich hevig tegen elke mogelijkheid dat Julian Assange wordt uitgeleverd of op een andere manier naar de VS wordt gezonden. Daar loopt hij een reëel risico op ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder detentieomstandigheden die zouden neerkomen op foltering en andere vormen van mishandeling (zoals langdurige eenzame opsluiting). Het feit dat hij het doelwit was van een openbare hetze door Amerikaanse functionarissen op het hoogste niveau, ondermijnt het vermoeden van onschuld en brengt zijn recht op een eerlijk proces in het gedrang.

Julian Assanges publicatie van vrijgegeven documenten als onderdeel van zijn werk bij WikiLeaks zou niet strafbaar moeten zijn, aangezien het de gebruikelijke werkwijze is van onderzoeksjournalisten bij de uitoefening van hun beroep. Het vervolgen van Assange op grond van deze aanklachten is een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting en kan afschrikkend werken, waardoor journalisten zelfcensuur kunnen gaan toepassen uit angst voor vervolging. 

Bescherm het recht op vrijheid van meningsuiting.

Dring er bij de Amerikaanse autoriteiten op aan de aanklachten tegen Julian Assange die uitsluitend voortkomen uit zijn publicatieactiviteiten bij WikiLeaks te laten vallen.

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum enkel om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank.
hier niet op duwen