SLOOP APARTHEID IN PLAATS VAN PALESTIJNSE HUIZEN

SLOOP APARTHEID IN PLAATS VAN PALESTIJNSE HUIZEN

Deze petitie is afgesloten, bedankt voor je steun! In België haalden we 23.402 handtekeningen op. We roepen de Israëlische autoriteiten op een einde te maken aan het slopen van huizen en gedwongen uitzettingen in Israël en de bezette gebieden.

In de voorbije 73 jaar heeft Israël hele Palestijnse gemeenschappen met geweld verdreven en honderdduizenden Palestijnse huizen afgebroken. Zo heeft Israël heel wat trauma en lijden veroorzaakt. Meer dan 6 miljoen Palestijnen zijn nog steeds vluchteling en ook vandaag dreigen minstens 150.000 anderen hun huis kwijt te raken.  

Israël heeft wetten, regels en praktijken ontwikkeld die dienen om de Palestijnen te onderdrukken en om de Joods-Israëlische overheersing in Israël en de bezette Palestijnse gebieden te bestendigen. Het gaat over racistische inbeslagnames van eigendommen en een bouwbeleid en ruimtelijke planningswetgeving die het voor veel Palestijnen onmogelijk maken om huizen te bouwen. Huizen zonder bouwvergunning – iets wat stelselmatig geweigerd wordt aan Palestijnen – kunnen zo massaal gesloopt worden.  

Apartheid is een misdaad tegen de mensheid en wordt begaan met de specifieke intentie om een wreed systeem in stand te houden waarbij één rassengroep een andere groep overheerst. De Israëlische autoriteiten verdrijven elke week opnieuw Palestijnen met vernielingen en gedwongen uitzettingen. Dit toont aan hoe Israël opzettelijk Palestijnen benadeelt en hen een lagere status toebedeelt dan de Israëlische Joden.  

Meer verhalen komen aan het licht en meer mensen over heel de wereld komen in actie tegen onrecht. Daarom is het nu tijd om onze krachten te bundelen. Eerst moeten we onze stem verheffen voor de Palestijnen die onder Israëls apartheid leven. Wij hebben de macht om dat systeem af te breken, ook al is het stukje bij beetje.

Roep de Israëlische premier op om met onmiddellijke ingang alle bevelen tot afbraak en gedwongen uitzetting tegen Palestijnen in Israël en in de bezette Palestijnse gebieden nietig te verklaren en de gedwongen verhuizing van Palestijnen te stoppen.