WAT TE DOEN IN TIJDEN VAN CORONA

WAT TE DOEN IN TIJDEN VAN CORONA

Actueel

INFORMatie

 

INSPIRatie

 

WE DOEN VOORT. WE BLIJVEN VECHTEN TEGEN ONRECHT.

Het coronavirus heeft België en zowat de hele wereld in zijn greep. Het heeft ons dagelijkse leven in korte tijd drastisch veranderd. Deze onzekere tijden brengen zorgen en uitdagingen met zich mee. 

Maar doorheen de onzekerheid schijnt veel hoop door. Net zoals deze crisis enkele maanden geleden ondenkbaar was, zouden weinig mensen hebben geloofd dat we elkaar zo massaal zouden helpen, onbekenden assisteren of applaudisseren vanop ons balkon uit dankbaarheid voor zorgverleners.

In crisistijd, meer dan ooit, beseffen we wat we gemeen hebben: onze menselijkheid. We zijn dan wel solitair door de fysieke afstand, maar ook solidair.

Wat doet Amnesty International? Wij waken erover dat regeringen de coronapandemie niet gebruiken om onze rechten en vrijheden onnodig in te perken. We zien er ook op toe dat ze alle mensen toegang geven tot gezondheidszorg.

AMNESTY @ home

Doe mee aan onze acties voor mensen die in deze coronatijden meer dan ooit jouw steun nodig hebben. Vanuit de zetel of aan de keukentafel: ook van thuis uit kan je je inzetten voor mensenrechten!

1. HANG EEN POSTER VOOR JE RAAM 

Onze interpretatie van social distancing? Fysiek uit elkaar, maar wel solidair met mekaar. 1,5 meter afstand verhindert niet dat solidaire initiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten. Angst verdeelt ons, hoop houdt ons samen: mail daarom nu voor een gratis poster naar [email protected] (vergeet je adres niet) en moedig buurtbewoners en passanten aan met een hoopvolle boodschap! 

2. TEKEN een PETITIE 

We moeten in ons kot blijven, maar thuis is niet voor iedereen een veilige plek. Seksueel geweld vindt niet zelden plaats in familiale context. Onze politici moeten een topprioriteit maken van de strijd tegen seksueel geweld. Cijfers (er zijn bijna 100 verkrachtingen per dag in België) bewijzen dat de nood hoog is. 

Vrouwen protesteren tegen seksueel geweld

3. SCHRIJF EEN BRIEF 

Telkens wanneer ergens ter wereld mensenrechten worden geschonden komt Amnesty International in actie. Ontelbare mensen wereldwijd reageren met protestbrieven of e-mails. Schrijf mee: hoe groter de postzakken, hoe groter de druk!

5. help mensen die een groot risico lopen 

Voor onze gezondheid zijn we afhankelijk van elkaar. Om de verspreiding van het virus te stoppen, moeten we allemaal in staat zijn om de coronamaatregelen te volgen en toegang hebben tot gezondheidszorg. Ook mensen die op straat leven of in vluchtelingenkampen. Regeringen moeten voor hen aangepaste actie ondernemen.

6. Doe een gift 

Overheden moeten mensenrechten centraal plaatsen in hun aanpak van het coronavirus. Ze mogen bijvoorbeeld onze vrijheden niet onnodig inperken. Onze rol van waakhond voor mensenrechten kunnen we, als onafhankelijke organisatie, enkel waarmaken dankzij de giften van mensen zoals jij.

INFORMATIE OVER MENSENRECHTEN EN CORONA

Plaats mensenrechten centraal bij de aanpak van de coronacrisis. Dat is de oproep van Amnesty International aan alle regeringen. Het is de beste garantie voor iedereen om zo menselijk en leefbaar mogelijk deze crisis door te komen en de coronapandemie te overwinnen. 

Mensenrechten verplichten overheden om de nodige maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen tegen de coronapandemie. Tegelijk garanderen mensenrechten dat regeringen onze rechten en vrijheden niet onnodig inperken. 

Mensenrechten waarborgen een gezonde verhouding tussen de staat en de burger. Amnesty International ziet hierop toe. Lees meer over ons werk via de nieuwsberichten hieronder of duik in deze overzichtspagina over corona en mensenrechten

INSPIRATIE

In deze onvoorspelbare periode tonen mensen zich van hun meest veerkrachtige kant. Ook in quarantaine slagen we erin om de hoop niet te verliezen, samen te komen - virtueel weliswaar - en solidair te zijn met anderen. 

COVID-19 brengt herinneringen aan de SARS-epidemie terug. Slechte herinneringen. Maar tegelijk het besef dat we ook dit te boven zullen komen.
- Coffee Ngai, Amnesty-medewerker in Hong Kong  
Ik wil de mensen bedanken en aanmoedigen die voor mij in actie kwamen. Willekeurige arrestaties en detenties houden ons niet tegen om door te gaan.
- Mamane Kaka Touda, journalist uit Niger 

Mamane zat 3 weken in de cel nadat hij berichtte over een mogelijke coronabesmetting in zijn land. Amnesty voerde actie voor zijn vrijlating.  

Heb je een vraag?

Alle medewerkers van Amnesty International werken van thuis uit. We blijven wel bereikbaar! Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar [email protected]. We helpen je zo snel als mogelijk.

Onze geplande activiteiten en evenementen waarvoor mensen samenkomen, gaan niet door zolang de overheid samenscholingen verbiedt. We volgen de ontwikkelingen rond het coronavirus op en houden jullie op de hoogte. Samen geraken we hierdoor!

hier niet op duwen