Amazonebranden bedreigen inheemse bevolking

Amazonebranden bedreigen inheemse bevolking

Actueel

Wat is er aan de hand?

Elke minuut gaat er een oppervlakte van ruim anderhalf voetbalveld aan regenwoud verloren. Dit bedreigt het ecosysteem en vooral de inheemse bevolking. Zij zijn beschermd door Braziliaanse wetgeving en het internationaal recht. Volgens de Braziliaanse grondwet hebben inheemse volken recht op hun land, het gebruik ervan en de natuurlijke hulpbronnen. Landroof en illegale houtkap binnen hun gebieden zijn misdrijven. Volgens verdragen van de Verenigde Naties (VN) en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) hebben inheemse volken recht op vrije en goed geïnformeerde inspraak bij projecten die gevolgen hebben voor hun land en hun rechten.


 


 

Wat is de oorzaak?

De Amazone is het leefgebied van verschillende inheemse volken. Die leven er in harmonie met de natuur en voorkomen ontbossing. Maar het land wordt van hen afgepakt door mensen die het gebied willen exploiteren voor mijnbouw, houthandel, landbouw en veeteelt. Zij jagen de bewoners vaak met geweld weg, kappen bomen of branden de boel plat. In de periode van 1 januari tot 3 september 2019 zijn er 78% meer bosbranden dan in dezelfde periode vorig jaar. De Braziliaanse president Bolsonaro probeert ngo’s de schuld in de schoenen te schuiven; hij beweert dat zij de branden aanstaken.

Wat is de rol van Bolsonaro?

De op 1 januari aangetreden president Bolsonaro moedigt impliciet illegale landroof en ontbossing aan. Al in de campagne voor zijn presidentschap liet hij zich extreem laatdunkend uit over milieubescherming en over de inheemse bevolking. Hij zei dat zij economische ontwikkeling in de weg staan. Bolsonaro wil de Amazone verder openstellen voor mijnbouw, landbouw en veeteelt. Onder meer beloofde hij de milieuboetes die boswachters uitdelen af te schaffen. Intussen schroefde hij de budgetten terug van de instanties die de Amazone en de mensen die daar wonen beschermen, waardoor landrovers en houtkappers ongestraft hun gang kunnen gaan.


 

Bolsonaro (c) SERGIO LIMA/AFP/Getty Images

Wat vindt Amnesty?

Amnesty vindt dat de Braziliaanse president Bolsonaro en zijn regering verantwoordelijk zijn voor het stoppen van de branden. Zij hebben toegestaan dat het regenwoud wordt verwoest en hebben daarmee de huidige crisis veroorzaakt. Regeringen van Amazonelanden moeten de rechten van de inheemse volkeren beschermen en de ontbossing tegengaan.


EIS DAT DE BRAZILIAANSE OVERHEID DE INHEEMSE BEVOLKING EN HET AMAZONEWOUD BESCHERMT

 

 

hier niet op duwen