taliban: bescherm de rechten van mensen in Afghanistan

Petitie

taliban: bescherm de rechten van mensen in Afghanistan

2.399 / 5.000 handtekeningen

Sinds de taliban op 15 augustus 2021 in Afghanistan de macht overnam, heerst er een nieuw tijdperk van misbruik en mensenrechtenschendingen. Met hun de facto regeren, brengt de taliban het land aan de afgrond van vernieling. 

De taliban de facto regering brak niet alleen haar belofte om de mensenrechten van inwoners van Afghanistan te beschermen, in het bijzonder van vrouwen en meisjes. Ze heeft de cyclus van geweld verdergezet en zelf een aaneenschakeling van mensenrechtenschendingen gepleegd, zonder hiervoor verantwoordelijk te zijn gehouden. 

Sinds de taliban aan de macht is, hebben ze op structurele wijze belangrijke instellingen die mensenrechten beschermen ontmanteld en legden ze het recht op vrijheid van meningsuiting, op vereniging, op een eerlijk proces en vele andere rechten aan banden. De fundamentele rechten van vrouwen en meisjes werden hen ontnomen. Duizenden mensen in Afghanistan werden willekeurig vastgehouden, werden gefolterd, verdwenen en werden zelfs gedood. Vooral journalisten, artiesten, academici, religieuze en etnische minderheden zijn een doelwit. 

Mensenrechten liggen onder vuur op alle fronten. En daar moet een einde aan komen!  

Mensen in Afghanistan tonen zich moedig en blijven zich ondanks de uiterst moeilijke omstandigheden inzetten voor hun rechten en voor vrijheid, waardigheid en gelijkheid. Toon je solidair met hen:  

Eis dat de taliban de facto regering mensenrechten beschermen en vrijwaren in Afghanistan. 

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank. Alleen je initialen en geboortejaar worden doorgegeven aan de geadresseerde(n) van de petitie.