België moet Afghanen in gevaar beschermen

Petitie

België moet Afghanen in gevaar beschermen

4.336 / 5.000 handtekeningen

De taliban hebben de macht gegrepen in Afghanistan. Duizenden mensen vrezen voor hun leven. En met reden...  

In het verleden waren de taliban verantwoordelijk voor systematische en wijdverspreide mensenrechtenschendingen. We hebben geen reden om aan te nemen dat een nieuwe talibanregering deze praktijken zou stoppen.  

De risico’s op vervolging en gerichte aanvallen zijn reëel. Mensenrechtenverdedigers, journalisten, academici, vrouwen en meisjes, personen binnen het LGBTI+-spectrum, etnische minderheden, … lopen in het bijzonder risico. Wij kunnen hen niet in de steek laten.  

België kan en moet een sleutelrol spelen, ook binnen de EU. Laten we de regering en in het bijzonder Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, vragen om mensen die in Afghanistan gevaar lopen, te evacueren en op te vangen. Afghanen die al in België zijn, moeten beschermd worden.  

Amnesty International, 11.11.11, CNCD-11.11.11, CIRÉ en Vluchtelingenwerk Vlaanderen vinden dat het hoog tijd is om actie te nemen. Teken daarom de petitie en eis dat België de mensenrechten van Afghaanse burgers beschermt!

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank. Alleen je initialen en geboortejaar worden doorgegeven aan de geadresseerde(n) van de petitie.