Steun Hongaarse mensenrechten organisaties

Steun Hongaarse mensenrechten organisaties

Hongaarse ngo’s en burgers die opstaan voor rechtvaardigheid lopen gevaar.

De Hongaarse overheid tracht ngo's die zich uitspreken over mensenrechtenschendingen al enkele jaren de mond te snoeren. Hoe? Door het indienen van een nieuwe reeks wetsontwerpen, gekend onder de naam LEXNGO2018.

Deze zouden het ngo's die opkomen voor mensenrechten moeilijker maken om hun werk goed te doen. Onder de geviseerde ngo's bevinden zich o.a. de Hongaarse tak van Amnesty International, the Hungarian Civil Liberties Union en the Hungarian Hilisinki Committee.

De wetsontwerpen voeden het bestaande klimaat van haat en wantrouwen. 

Als de wetsontwerpen aanvaard worden, zal de overheid niet enkel de activiteiten van o.a. bovengenoemde organisaties kunnen controleren, maar ook aanzienlijk kunnen inperken. Door de organisaties te overladen met administratieve rompslomp probeert Hongarije ervoor te zorgen dat ze hun tijd en middelen niet kunnen besteden aan wat broodnodig is: het verdedigen van individuen wiens rechten geschonden worden. 

De overheid kadert de wetsontwerpen zelf in een bredere anti-immigratiecampagne. Maar in werkelijkheid hebben de wetsontwerpen niets te maken met de bescherming van grenzen of nationale veiligheid. Wel pogen ze de hulp en bescherming van mensen in nood te beknotten en kritische stemmen die zich daarover uitspreken, te doen zwijgen. 

Schrijf jouw persoonlijke boodschap en steek mensenrechtenorganisaties een hart onder de riem.

Hongaarse burgers en ngo's werken dag in dag uit aan een rechtvaardige maatschappij. Zonder hun werk zouden we in een heel andere wereld leven.  
De Hongaarse overheid tracht nu via het tafelen van nieuwe wetgeving ngo's boetes op te leggen of op te laten doeken. Waarom? Wij denken dat de Hongaarse overheid kritische stemmen wil doen zwijgen. Zo creëren ze een cultuur van wantrouwen, angst en haat. Dit kunnen we niet laten gebeuren.  

De ngo's  die onder vuur liggen hebben jouw steun en solidariteit nodig. 

Schrijf een boodschap en steek deze moedige burgers en organisaties een hart onder de riem. Laat hen weten dat hun werk cruciaal is voor een rechtvaardig Hongarije waar ieders rechten gerespecteerd worden. 

Wij zorgen ervoor dat zowel mensenrechtenverdedigers als de overheid jouw boodschap krijgen.  

De Hongaarse overheid moet inzien dat we hen niet zomaar laten begaan. De wetsontwerpen zijn nog niet aanvaard. Maar de tijd dringt!

Schrijf dus nu jouw boodschap aan Hongaarse mensenrechtenverdedigers. 

Steun kritische stemmen in Hongarije

We vragen je geboortedatum enkel om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank.