Kom in actie tegen Trump's anti-vluchtelingenbeleid

Kom in actie tegen Trump's anti-vluchtelingenbeleid

President Trump volhardt in zijn discriminatoire en mensonterende beleid ten aanzien van vluchtelingen en andere migranten. Richtlijnen die een beslissing van het Hooggerechtshof moeten interpreteren herstellen deels de vluchtelingen- en moslimban. De Belgische Eerste Minister noemde het uitvoeringsbesluit eerder “arbitrair” en “discriminerend”. Het verzet moet aangehouden worden.

President Donald Trump blijft proberen om een discriminerend en mensonterend beleid te voeren tegen vluchtelingen en andere immigranten. Op 28 en 29 juni 2017 publiceerde zijn administratie richtlijnen ter interpretatie van een recente beslissing van het Hooggerechtshof van de V.S. dat de vluchtelingen- en moslimban deels herstelde.

Op 6 maart 2017 ondertekende de President een uitvoeringsbesluit dat de zogenaamde ‘muslimban’ invoerde. Amerikaanse rechtsinstanties staken hier al snel een stokje voor en blokkeerden de toepassing ervan. Ondertussen heeft het Hooggerechtshof van de V.S. beslist dat de ban deels terug in werking kan worden gesteld, ten aanzien van elke vluchteling, en bovendien elke inwoner van 6 Moslimlanden, voor zover deze geen “bona fide relatie hebben met een persoon of een instantie in de Verenigde Staten”.

President Trump interpreteerde deze uitspraak op een erg strikte en wrede manier, wat heeft geleid tot uitsluiting van familieleden, zoals grootouders, ooms en tantes, neven en nichten, partners van hetzelfde geslacht, en andere dichte familieleden om het land binnen te komen. Deze nieuwe regelgeving zorgt er ook voor dat 26,000 vluchtelingen hun reeds verkregen toelating tot verblijf in de V.S. zal worden ingetrokken.

Trump’s richtlijnen gaan als maar verder in het onrechtmatig sluiten van de grenzen van de V.S. Het protest zwelt aan: honderdduizenden mensen over de hele wereld kwamen op straat. Nu is het aan de overheden om zich hierbij aan te sluiten en de handen in elkaar te slaan. 

Daarom: roep premier Michel en de Belgische regering op om klaar en duidelijk standpunt te blijven innemen tegen Trump's anti-vluchtelingenbeleid. Zeg aan Premier Michel: “No Ban, No Wall!” 

Teken de petitie!

We vragen je geboortedatum enkel om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank.
hier niet op duwen