Israël: asielzoekers riskeren uitgewezen of opgepakt te worden

Israël: asielzoekers riskeren uitgewezen of opgepakt te worden

Actietermijn: 
12/04/2018 tot 09/05/2018

Israël stelt duizenden mensen uit Eritrea en Soedan voor de keuze: gedwongen uitwijzing naar een land waar hun veiligheid niet gegarandeerd is of voor onbepaalde tijd opgesloten worden in Israël zelf. Eis dat Israël asielzoekers op een correcte manier behandelt.

Sinds januari 2018 heeft Israël een nieuw beleid: alleenstaande mannen uit Eritrea of Soedan wiens asielaanvraag afgewezen werd of die een aanvraag indienden na 1 januari, krijgen een keuze. Ofwel kunnen ze met een vertrekpremie van 3500 dollar terugkeren naar hun land van herkomst of een ander onbekend land ofwel belanden ze voor onbepaalde tijd in een Israëlische gevangenis.

Gezien de situatie in Eritrea en Soedan is een terugkeer geen optie. In Europa worden meer dan 92% van de asielaanvragen van mensen uit Eritrea dan ook positief beantwoord. In Israël is dit het geval voor minder dan 0,1 % van de asielaanvragen. Dit duidt erop dat de behandeling van deze aanvragen in Israël niet correct verloopt.

Vermoedelijk heeft Israël met Rwanda en Oeganda een akkoord gesloten om de Eritrese en Soedanese asielzoekers op te vangen. Het bestaan van dit akkoord wordt niet bevestigd, maar twijfel bestaat of de rechten van de asielzoekers gerespecteerd worden eenmaal ze in Rwanda of Oeganda en of ze daar niet alsnog naar hun land van herkomst worden uitgewezen.

Amnesty eist dat de asielaanvragen van mensen uit Eritrea en Soedan op een correcte manier worden behandeld, dat de gedwongen uitwijzingen stoppen en dat de asielzoekers die reeds zijn opgepakt, worden vrijgelaten. 

TEKEN DE PETITIE EN SCHAAR JE ACHTER ONZE OPROEP.

Meer doen? Download de voorbeeldbrief en stuur hem op via e-mail of fax.

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum enkel om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank.
hier niet op duwen