Filipijnen: stop de herinvoering van de doodstraf

Filipijnen: stop de herinvoering van de doodstraf

De Filipijnse senaat buigt zich in mei over een wetsontwerp om de doodstraf weer in te voeren voor een groot aantal misdaden waaronder zelfs autodiefstal of brandstichting.

Stuur nu een oproep naar de voorzitter van de Senaatscommissie voor Openbare Orde en Gevaarlijke Drugs. Vraag hem tegen de herinvoering van de doodstraf te stemmen.

Mensenrechtensituatie verslechterd

Sinds president Rodrigo Duterte in juni 2016 aan de macht kwam is er sprake van een alarmerende verslechtering van de mensenrechtensituatie in de Filipijnen. De overheid wil nu de doodstraf, die het land ruim tien jaar geleden afschafte, weer invoeren, zelfs voor misdaden als drugshandel en autodiefstal.

Volgens internationaal recht mag de doodstraf alleen gegeven worden voor de meest ernstige misdrijven. Misdaden zoals brandstichting, autodiefstal en drugshandel die in het wetsvoorstel staan vallen hier niet onder. 

Ook mag de doodstraf niet automatisch bij bepaalde misdrijven worden opgelegd. Een rechter moet kunnen kijken naar de persoonlijke situatie van de dader en de omstandigheden waaronder hij het misdrijf pleegde.

De tijd dringt

In mei zal de Filipijnse senaat stemmen over de herinvoering van de doodstraf. We hebben dus niet veel tijd meer!

Niet alleen is de doodstraf wreed en onmenselijk, ze werkt niet eens als een effectieve manier om mensen af te schrikken van misdaden.

Help ons om de doodstraf in de Filipijnen te stoppen. Kom nu in actie en stuur een oproep naar de Filipijnse senaat.

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum enkel om na te gaan of je een unieke persoon bent.