Conflict in Syrië: gerechtigheid NU!

Conflict in Syrië: gerechtigheid NU!

Het conflict in Syrië is al zes jaar aan de gang. Dat zijn zes jaar waarin het regeringsleger en de gewapende groepen burgers bombarderen, zes jaar waarin ze zich bezondigen aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. 

Zes jaar waarin ze dit straffeloos kunnen doen, zonder verantwoording te moeten afleggen.

Zes jaar is genoeg.

Het conflict in Syrië heeft al honderdduizenden levens geëist. Miljoenen mensen, meer dan de helft van de bevolking, zijn op de vlucht in Syrië zelf of in het buitenland.

Tot nu toe zijn de mensen die verantwoordelijk zijn voor de gruwel buiten de greep van het gerecht gebleven. Het lijden van de burgers gaat onverminderd door.

Het is dringend tijd voor gerechtigheid en compensatie voor de slachtoffers van het geweld en hun families. De oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid mogen niet langer onbestraft blijven.

Het kan lang duren eer gerechtigheid zegeviert, maar het is mogelijk.

De hoop op gerechtigheid flakkert op. Er is een nieuw mechanisme van de Verenigde Naties gericht op onderzoek van de misdaden begaan tijdens het conflict in Syrië. Het komt er nu op aan dat de internationale gemeenschap alles in het werk stelt zodat dit mechanisme goed werk kan verrichten.

Roep de VN op voldoende middelen en fondsen vrij te maken zodat de misdaden in Syrië effectief onderzocht worden en de daders later vervolgd worden.

Zet je naam onder onze petitie aan VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Eis gerechtigheid, nu!

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum enkel om na te gaan of je een unieke persoon bent.