Burundi: tijd voor gerechtigheid

Burundi: tijd voor gerechtigheid

De Burundese regering heeft tot op heden nog geen stappen ondernomen om de daders van brutale mensenrechtenschendingen voor het gerecht te brengen. Kom in actie, en roep haar op haar verantwoordelijkheid op te nemen.

Op 26 april 2015 braken er manifestaties uit in Burundi nadat President Nkurunziza had aangekondigd dat hij zich voor de derde keer kandidaat zou stellen voor de presidentsverkiezingen. Tussen april 2015 en april 2016 telde de VN 564 gevallen van buitengerechtelijke executies. Uit het onderzoek van de Onafhankelijke Onderzoekscommissie naar Burundi van de VN (UNIIB) bleek dat de meeste slachtoffers opposanten zijn, of mensen die verdacht worden van tegen een derde ambtstermijn te zijn, of leden van politieke oppositiepartijen. Het VN-onderzoek identificeerde leden van de veiligheidsdiensten, vaak ondersteund door de Imbonerakure, de jongerenvleugel van de regerende partij, als verantwoordelijk voor de executies op grote schaal.

De regering publiceerde een rapport om 'een licht te werpen op de opstandige beweging die in april 2015 begon'. Ze concludeerde dat degenen die bij de protesten betrokken waren, een opstand opzetten om de regering omver te werpen. Ze heeft echter geen stappen ondernomen om de mensenrechtenschendingen door veiligheidsdiensten of de Imbonerakure te onderzoeken.

Ondanks het feit dat Burundi lid is van het Mensenrechtencomité van de VN, weigert de regering nog samen te werken met internationale onderzoeksteams. Op 10 oktober 2016 verklaarde de regering nog drie onafhankelijke experten van de Onafhankelijke Onderzoekscommissie naar Burundi van de VN nog persona non grata. Ze heeft ook geweigerd om samen te werken met deze Onderzoekscommissie, die werd opgericht door het Mensenrechtencomité in september 2016.

Teken de petitie en roep de Burundese autoriteiten op om de straffeloosheid aan te pakken.

We vragen je geboortedatum enkel om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank.
hier niet op duwen