3 jaar EU-Turkijedeal, 3 jaar ellende

Petitie

3 jaar EU-Turkijedeal, 3 jaar ellende

142 handtekeningen van het 5000 streefdoel

De EU-Turkijedeal bestaat 3 jaar. Al drie jaar lang leidt deze deal tot ernstige mensenrechtenschendingen op de drempel van de EU. Duizenden mensen zitten nog steeds in erbarmelijke omstandigheden vast op de Griekse eilanden. Er moet een einde komen aan deze onhoudbare situatie. 


In overbevolkte kampen 

Vandaag zitten nog steeds ongeveer 15.000 mensen vast in kampen met een maximale capaciteit van 6000 plaatsen. Ze worden er blootgesteld aan de weersomstandigheden, de kampen zijn smerig en er is een gebrek aan warm water. Bovendien zijn de kampen onveilig, en krijgen de bewoners vaak af te rekenen met geweld. Vrouwen en meisje voelen zich er bijzonder onveilig.

De Griekse autoriteiten hebben beloofd de transfers van mensen op de eilanden naar het Europese vasteland te bespoedigen. In werkelijkheid blijft het aantal overgebrachte mensen laag en leven velen van hen nog steeds in gevaarlijke en onmenselijke omstandigheden op de eilanden. 

Enorme druk

Hoewel het aantal asielaanvragen in Europa de afgelopen drie jaar is afgenomen, is de situatie in Griekenland heel anders. Het aantal asielaanvragen tussen 2016 en 2018 is alleen al in Lesbos verdrievoudigd. De Griekse overheid houdt al deze mensen vast op de eilanden. Ze mogen niet doorreizen naar het vasteland of naar andere Europese landen. Daardoor komen hulporganisaties ter plaatse, lokale overheden en de lokale bevolking nog meer onder druk te staan. 

Herinner de Belgische overheid aan haar verantwoordelijkheid!

Deze situatie is een rechtstreeks gevolg van de overeenkomst tussen de EU en Turkije en het gebrek aan middelen en politieke wil om het gemeenschappelijk Europees asielsysteem te hervormen op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit. Niettemin beschikt de EU over voldoende middelen en capaciteit om op een humane wijze in te staan voor de asielzoekers op haar grondgebied. Het is tijd om effectieve maatregelen te ondernemen om een oplossing te vinden voor de humanitaire crisis aan de buitengrenzen van Europa. Alle lidstaten dragen hierin verantwoordelijkheid, ook België. 

Teken de petitie

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum enkel om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank.

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 BrusselIngang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
[email protected]
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243

hier niet op duwen