Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering verkiest alle leden van de Raad van Bestuur (of bestuursorgaan) voor een periode van twee jaar. We stellen de bestuursleden 2020-2021 aan je voor.

Volgens de Statuten is de Raad van Bestuur samengesteld uit minstens drie en hoogstens twaalf leden, die benoemd worden door de Algemene Vergadering.

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen vergoeding voor het werk als bestuurslid van Amnesty International Vlaanderen, tenzij voor de door hen gemaakte reiskosten.


Voorzitter: Hilde Stals
Plaatsvervangend voorzitter: Michaël Merrigan
Secretaris: Kathleen Coen
Penningmeester: Luc Toelen
Bestuursleden

  • Alain Versluys  
  • Dana Verbeek
  • Hildegarde Vandenhove
  • Jasper Delva
  • Lieven De Wolf
  • Magalie Kisukurume
  • Sixtine Bérard
  • Tineke Faseur

 

Een overzicht van alle medewerkers, vrijwillig en betaald, op het secretariaat van Amnesty International in Brussel, in alfabetische volgorde.
Vacatures - Amnesty International Vlaanderen
Maak van mensenrechten verdedigen je beroep. Amnesty International zoekt naar nieuwe medewerkers in Vlaanderen. Spontaan solliciteren? Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae naar sollicitaties@amnesty-international.be .
hier niet op duwen