Wereldwijde foltercrisis

Wereldwijde foltercrisis

Amnesty stelt vast dat foltering geen zaak van het verleden is. Integendeel. In de afgelopen vijf jaar hebben we gevallen van foltering en mishandeling vastgesteld in minstens 141 landen.

De methodes die daarbij gebruikt worden zijn divers. Volgende afbeelding laat alvast weinig aan de verbeelding over...

Foltermethodes

Waarborgen tegen foltering

Een extra push is nodig om foltering voorgoed uit te roeien. Cruciaal daarvoor zijn zogenaamde waarborgen tegen foltering in de wet én in de praktijk:

  • Advocaten moeten ondervragingen kunnen bijwonen.
  • Een gedetineerde moet beroep kunnen doen op een dokter.
  • Hij of zij moet contact kunnen hebben met zijn familie en vrienden.
  • Bewijs verkregen door foltering mag niet worden gebruikt in gerechtelijke procedures.
  • Slachtoffers van foltering moeten recht en schadeloosstelling kunnen krijgen in een eerlijk proces.

Waarborgen tegen foltering

hier niet op duwen