België: Bescherm mensenrechten en de rechtsstaat, ook binnen de EU

Petitie

België: Bescherm mensenrechten en de rechtsstaat, ook binnen de EU

176 / 3.000 handtekeningen

Beeld je in dat je in een land woont waar de principes van de rechtsstaat zouden moeten gelden. En toch wordt je er niet gelijk behandeld als anderen. Je rechten worden niet gerespecteerd. Keer op keer wordt je onrecht aangedaan of je wordt bedreigd of aangevallen als je daar iets over durft te zeggen. 
 
De rechtsstaat en het respect voor mensenrechten komen meer en meer onder druk te staan in Europa. De rechtsstaat is een hoeksteen die ervoor zorgt dat mensenrechten gerespecteerd en beschermd worden. Het ene kan niet bestaan zonder het andere. Beiden moeten ten volle gerespecteerd en beschermd worden.

De situatie in Hongarije en Polen is bijzonder ernstig. Zowel de rechtsstaat als de mensenrechten staan er zwaar onder druk. Een evolutie die zich al geruime tijd steeds duidelijker aftekent. De EU startte tegen de beide landen daarom ook een zogenaamde ‘Artikel 7’-procedure. Die procedure wordt gestart wanneer wordt vastgesteld dat een EU-lidstaat de basisprincipes van de EU ernstig schendt. Die principes zijn vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en van de rechtsstaat.

Mensen in Hongarije ervaren dagelijks dat hun rechten in het gedrang komen: individuele vrijheden worden aan banden gelegd, gelijkheid wordt hen ontzegd, de vrije meningsuiting en vrije media worden beknot, de onafhankelijkheid en integriteit van rechtbanken ligt onder vuur en minderheden worden verder gemarginaliseerd en gestigmatiseerd.

Steun de mensen in Hongarije en Polen die opkomen voor hun recht om te leven in vrijheid, met waardigheid en gelijkheid. Vraag de Belgische regering om samen met de andere EU-lidstaten de mensenrechten en de rechtsstaat in Hongarije, Polen en heel de EU te beschermen. 

Teken voor 15 november de petitie! Wij zorgen ervoor dat jouw handtekening tijdig bij de minister aankomt. Dat is voor de volgende EU-vergadering waar de verdere stappen besproken zullen worden. 

 

Teken de petitie

We vragen je geboortedatum enkel om na te kunnen gaan of je een uniek persoon bent in onze databank.