Meer dan 250 NGO's in solidariteit met Hongaarse organisaties

Meer dan 250 NGO's in solidariteit met Hongaarse organisaties

Blog

Op 13 februari 2018, stuurde de Hongaarse regering een set van drie nieuwe wetsontwerpen onder de naam “Stop Soros” naar het Parlement ter stemming. Als de wetsontwerpen goedgekeurd worden, dan zouden deze het werk van een aantal Hongaarse middenveldorganisaties verder bemoeilijken. Zo moeten organisaties die zogenaamd “steun bieden aan migratie” gescreend worden door de nationale veiligheidsdienst en een vergunning krijgen van de overheid om te kunnen blijven functioneren. De voorgestelde wetsontwerpen stellen dat deze organisaties 25% taks moeten betalen op fondsen bestemd voor het “ondersteunen van migratie”. Wanneer ze de niet zouden doen, kan dit leiden tot torenhoge boetes, faillissement en het uiteindelijke opdoeken van desbetreffende NGOs. 

Deze wetsontwerpen kaderen in een algemenere trend om het Hongaarse middenveld monddood te maken.  Ze zijn bovendien in strijd met Hongarijes internationaalrechtelijke verplichtingen tot het beschermen van de rechten op vrijheid van vereniging, meningsuiting en beweging.

Wij geloven dat dit de meest recente poging van de Hongaarse overheid is om het legitieme werk van middenveldorganisaties in Hongarije te belemmeren. De organisaties in kwestie promoten en beschermen mensenrechten, voorzien legale bijstand en sociale diensten aan mensen in nood en staan bekend om hun dissidente publicaties in de pers en online.  

Wij willen dat mensen die rechten en vrijheden verdedigen, dat overal ter wereld op een open manier kunnen doen, zonder hiervoor geviseerd, bedreigd of opgesloten te worden. Publiek debat over overheidsbeleid en -implementatie is een noodzaak binnen elke maatschappij. Mensenrechtenverdedigers mogen niet als misdadigers bestempeld worden omdat ze een andere stem uitbrengen dan die van het huidige bewind. Landen moeten wetten aannemen die mensenrechtenverdedigers beschermen, eerder dan repressieve wetten door te voeren met als doel mensenrechtenverdedigers en -organisaties het zwijgen op te leggen. 

Mensenrechtenverdedigers komen op voor mensenrechten in hun gemeenschap en hun land. Op die manier waken ze samen wereldwijd over onze rechten. Ze zijn bovendien vaak de laatste verdedigingslijn voor een vrije en rechtvaardige maatschappij en nemen daarvoor vaak immense persoonlijke risico’s. En ze geven ook heel wat op om hun werk uit te voeren. 

Wij verklaren onze solidariteit met de Hongaarse middenveldorganisaties en haar mensenrechtenverdedigers.  Het zijn moedige mensen die zich engageren om een rechtvaardige maatschappij te creëren. Zonder hun lef, zou de wereld een stuk minder eerlijk, rechtvaardig en gelijk zijn. 

We roepen het Hongaarse Parlement op om de drie wetsontwerpen niet te aanvaarden en NGOs en mensenrechtenverdedigers hun werk te laten doen, eerder dan zich te moeten wapenen tegen deze aanval van hun eigen overheid. 

 

Lees Meer: