Bedrijfsleven

Bedrijfsleven

De globalisering van de economie biedt aan het zakenleven een heel spectrum van nieuwe mogelijkheden. Multinationale bedrijven investeren in en putten uit een stijgend aantal opkomende markten. Deze mogelijkheden brengen echter ook bedreigingen voor het bedrijfsleven met zich mee.

Voorbeelden daarvan zijn bedrijven die operationeel zijn in conflictgebieden, of bedrijven die werken onder regimes met een zwak gerechtelijk systeem, waarbij de mensenrechten regelmatig geschonden worden of waar corruptie hoogtij viert.

Mensenrechtenschendingen destabiliseren het klimaat voor investeringen. Bedrijven die mensenrechten schenden zullen hun reputatie schade zien oplopen, motivatie onder werknemers zien zakken, en problemen ondervinden met overheden en het sociale middenveld. Factoren die uiteindelijk de winstgevendheid van een bedrijf ernstige schade kunnen toebrengen. Multinationale bedrijven lopen hierbij nog meer in de kijker door hun aanwezigheid op verschillende markten, en hun grotere visibiliteit bij het grote publiek. Wanneer de invloed van multinationals op de wereldeconomie steeds belangrijker wordt, en hun impact op de gemeenschappen waarin ze werkzaam zijn vergroot, is het evident dat hun werkvergunning en hun reputatie afhankelijk zijn van hun maatschappelijke aanvaardbaarheid.

Respect voor mensenrechten

Respect voor de mensenrechten staat centraal in deze aanvaardbaarheid. Zonder een gedegen engagement om de internationale standaarden voor de rechten van de mens te respecteren, stellen bedrijven zich bloot aan risico's. Het kader voor die internationale standaarden vindt men terug in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in de basis verdragen rond arbeidsvoorwaarden van de Internationale Arbeid Organisatie. Deze beginselen werden in 2011 gebundeld in de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights , welke unaniem door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties werden goedgekeurd. Deze UN Guiding Principles bieden een kader aan bedrijven - en staten - rond naleving van fundamentele mensenrechten, en zouden als dusdanig door zowel staten als bedrijven geïmplementeerd moeten worden.

Amnesty gelooft dat economische actoren - of dat nu staten, bedrijven, of financiële instellingen zijn - verantwoordelijk zijn voor de impact van hun activiteiten op de mensenrechten.

De mogelijkheid van bedrijven om hun werkzaamheden verder te zetten, om goederen en diensten te produceren en om financiële winst te boeken, zal uiteindelijk afhankelijk zijn van de mate waarin een bedrijf aanvaardbaar is in de ogen van de internationale gemeenschap. En deze internationale gemeenschap schuift in toenemende mate de bescherming van de mensenrechten als voorwaarde naar voren voor het behouden van een bedrijfsvergunning.

Amnesty International roept dan ook alle economische actoren op om de UN Guiding Principles on Business and Human Rights te implementeren, en de naleving ervan door zowel staten als bedrijven te verzekeren.

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 Brussel

 

 

Ingang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243
RPR Brussel